Talent poszukiwany!

Wiek:

Pochodzenie:

Cechy szczególne:

18-30 lat

Północno-wschodnia Polska

Widoczny potencjał, pasja i determinacja w poprawianiu
świata z wykorzystaniem nowych technologii.

Na pewno Cię znajdziemy, docenimy, pomożemy się rozwinąć i zrealizować marzenia. Najlepiej jednak zgłoś się sam.
Pokaż nam swój talent i wygraj. 30 000 zł i nagrody specjalne czekają na zwycięzców!
Nie pozwól, aby Twój talent się zmarnował.


Wyniki konkursu

Nagrody w konkursie rozdane!

Nagrody główne

 • Nagroda główna w kategorii „Technika”
  Wycinarka plazmowa
  Piotr Tomaszuk i Emil Jackowski
 • Nagroda główna w kategorii „Design”
  NUNO
  Jan Godlewski
 • Nagroda główna w kategorii „Biznes”
  Cube&Code
  Marcin Joka, Michał Grześ, Michał Bogucki i Krzysztof Dziemiańczuk

Nagrody Specjalne

 • Nagroda specjalna w kategorii „Wyzwanie społeczne”
  GTM Robot
  Marcin Żukowski, Maciej Kryński, Kamil Guz i Damian Zajko
 • Nagroda specjalna w kategorii „Wyzwanie społeczne”
  Cube&Code
  Marcin Joka, Michał Grześ, Michał Bogucki i Krzysztof Dziemiańczuk
 • Nagroda za najlepszy projekt uczniowski
  Wykorzystanie siły elektromotorycznej w celu zasilenia sygnalizatorów świetlnych
  Wojciech Mojsiejuk
 • Nagroda dla opiekuna projektu
  Agnieszka Wojno
  Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku

Wyróznienia

 • Projekt wyróżniony w kategorii „Technika”
  EyeScan
  Marta Bocheń, Marta Sabasińska i Marcin Joka
 • Projekt wyróżniony w kategorii „Technika”
  Biosensor SPRI do oznaczeń Macierzowej Metaloproteinazy-1 (MMP-1)
  Anna Tokarzewicz
 • Projekt wyróżniony w kategorii „Design”
  BLOKK
  Mateusz Ołdytowski i Martyna Piaściak
 • Projekt wyróżniony w kategorii „Biznes”
  See Me
  Aleksandra Tomaszuk, Izabela Rutkowska, Karina Wojteczko i Piotr Tomaszuk
 • Wyróżniony projekt uczniowski
  Generator wodoru z palnikiem
  Adam Mentel i Marcin Stankiewicz
 • Wyróżniony projekt uczniowski
  Niewykorzystana moc baterii
  Sebastian Wojciuk i Dominik Brzozowski
  Opiekun: Tomasz Rolak
 • Wyróżniony projekt uczniowski
  apliSEARCH
  Paulina Gutowska i Milena Walendzik
  Opiekun: Beata Strzałkowska

W efekcie kolejnych obrad Kapituł Konkursowych zwycięzcy zostali wybrani.

Wysoki poziom projektów sprawił, że zdecydowano o konieczności przyznania wyróżnień w konkursie. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom nagród głównych, specjalnych oraz wyróżnionym. Składamy także podziękowania w stronę Fundatorów wszystkich nagród, dzięki którym ponownie mogliśmy wspólnie wyłonić i wyróżnić kolejne technotalenty.

Zapraszamy do udziału w następnych edycjach.


Finaliści konkursu

Znamy już nazwiska finalistów!

Finaliści w kategorii Technika

 • 1.Biosensor SPRI do oznaczeń Macierzowej Metaloproteinazy-1 (MMP-1)

Anna Tokarzewicz

 • 2.EyeScan

Marta Bocheń, Marta Sabasińska, Marcin Joka

 • 3.Wycinarka plazmowa

Piotr Tomaszuk, Emil Jackowski

 • 4.Mechatroniczne urządzenie do drenażu limfatycznego \"LymphSTOP\"

Piotr Prochor

 • 5.Funkcjonalny Staw

Bartosz Gembicki, Damian Śliwowski

Finaliści w kategorii Design

 • 1.Miejski Kask Rowerowy

Małgorzata Kącka

 • 2.Kybikos

Agnieszka Anna Miller

 • 3.NUNO

Jan Godlewski

 • 4.Mobilne kojce dla cieląt

Paweł Kochaniec

 • 5.BLOKK

Mateusz Ołdytowski, Martyna Piaściak

Finaliści w kategorii Biznes

 • 1.See Me

Aleksandra Tomaszuk, Izabela Rutkowska, Karina Wojteczko, Piotr Tomszuk

 • 2.Cube&Code

Marcin Joka, Michał Grześ, Michał Bogucki, Krzysztof Dziemiańczuk

 • 3.iRehVET

Agnieszka Ciukszo, Łukasz Ciukszo

 • 4.Helium. Innowacyjne plecaki narciarskie

Jan Godlewski

 • 5.TECHNOTALENT Piotr Piątkowski

Piotr Piątkowski

Dziękujemy za udział w konkursie, w którym ponownie przyjęliśmy wiele zgłoszeń w każdej z kategorii konkursowych.

Po burzliwych obradach Kapituł Konkursowych zostały wyłonione projekty finałowe w trzech kategoriach: technika, design oraz biznes. Różnorodność, a także wysoki poziom projektów sprawiły, że nie było to wcale proste zadanie.

Poznajcie efekty obrad - naszych Finalistów!

Ponownie Konkurs pokazał, jak wiele technotalentów jest w naszym regionie. Przypominamy zatem, że niezależnie od wyniku konkursu, każdy technotalent ma szansę trafić do programu wsparcia realizowanego przez Fundację i jej firmy partnerskie.


Informacje o konkursie

O Kategoriach konkursowych

 • Celem konkursu jest wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski, które chcą nam zaprezentować swoje projekty w jednej z kategorii: TECHNIKA, DESIGN, BIZNES. Dodatkowo, każdy uczestnik może zgłosić ten sam projekt w kategorii WYZWANIE SPOŁECZNE.
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 30 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.
 • Prace konkursowe czyli filmy i prezentacje, przeanalizuje Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni pięciu finalistów w kategoriach konkursowych technika, design, biznes oraz ostatecznych zwycięzców konkursu i zwycięzcę nagrody specjalnej w kategorii Wyzwanie społeczne.
 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski realizowanym przez fundację TECHNOTALENTY i firmy partnerskie fundacji.

Formularz zgłoszeń do udziału w konkursie >>
Regulamin konkursu >>

Technika

pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Design

projekt nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub nowych surowców.

BIZNES

projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

Wyzwanie społeczne

idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.


Harmonogram

14.09-27.10 przyjmowanie zgłoszeń

31.10 ogłoszenie finalistów

05.11-15.11 szkolenia dla finalistów

17.11 FINAŁ KONKURSU

24.11 GALA FINAŁOWA

Harmonogram technotalenty

Nagrody

W drugiej edycji Konkursu Technotalent do wygrania nagrody w wysokości ponad 30 000 zł i nagrody specjalne!

Nagrody główne:

 • 10 000 zł w kategorii Technika - nagroda ufundowana przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną
 • 10 000 zł w kategorii Design - nagroda ufundowana przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego oraz Fundację Technotalenty
 • 10 000 zł w kategorii Biznes - nagroda ufundowana przez Narodowy Bank Polski

Nagrody specjalne:

 • nagroda rzeczowa w kategorii Wyzwanie Społeczne - nagroda ufundowana przez Wojewódzki Urząd Pracy
 • nagroda specjalna w kategorii Wyzwanie Społeczne - nagroda ufundowana przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
 • 1 500 zł za najlepszy projekt uczniowski - nagroda ufundowana przez Fundację Technotalenty
 • 1 500 zł dla opiekuna zwycięskiego projektu uczniowskiego - nagroda ufundowana przez Fundację Technotalenty

Partnerzy

Organizator:

Technotalenty

Współorganizatorzy:

SSSE
PFRR

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

NBP

Patroni honorowi:

Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
PARP
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Podlaskie
Politechnika Białostocka
Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Partnerzy:

Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Unia Europejska
OWOP

Firmy założycieli:

APS
CFT
Biznes Polska
Promotech
Uplogic
VIVADE

Firmy partnerskie:

Inifinty Group
Unibep
Samasz
SMP
T-Matic Computer Plus
Transition Technologies
Kinga
QBurst
Salag
BLC
CDP

Patronaty medialne:

Konkurs wspierają:


Kontakt

www.technotalenty.pl
e-mail: fundacja@technotalenty.pl
tel. +48 732 624 779

adres:
ul. Adama Mickiewicza 95 F,
15-257 Białystok

KRS: 0000497938
REGON: 200837619
NIP: 9662091495
nr konta:
PKO BP 86 1020 1332 0000 1702 0884 3734