Czym są Pomosty Przyszłości?

„Pomosty Przyszłości” to pierwsze wydarzenie w województwie podlaskim promujące dobre wzorce współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie. Celem konkursu jest promowanie postaw podlaskich przedsiębiorców współpracujących z uczelniami oraz promowanie zainteresowania podlaskich uczelni i zatrudnionych w nich naukowców współpracą z przedsiębiorstwami.


Regulamin Pomostów Przyszłości >>Laureaci konkursu

Znamy laureatów Pomostów Przyszłości!

Pomost do biznesu dla instytucji naukowej

  • Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

Pomost do biznesu dla osoby

  • Zespół z Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko, Dr n. med. Monika Gudowska-Sawczuk, Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, Dr hab. n. med. Jan Kochanowicz

Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego

  • IMAGENE.ME

Pomost do nauki dla osoby

  • 1. Wyróżnienie: Przemysław Szleter – Prezes Zarządu DAC.digital
  • 2. Wyróżnienie: Grzegorz Chocian - Prezes Zarządu EKOTON Sp. z o.o.

Prezentujemy laureatów i wyróżnionych w pierwszej edycji konkursu Pomosty Przyszłości.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz wyróżnionym i zapraszamy do udziału w następnych edycjach.


Informacje o wydarzeniu:

Kategorie:

Przedsiębiorcy i naukowcy do 31 października 2022r. mogą zgłosić swoje firmy, instytucje naukowe lub zgłosić się indywidualnie oraz opisać w jaki sposób współpracują z nauką czy biznesem.

Kapituła oceni zgłoszenia w 4 kategoriach: Pomost do biznesu (dla instytucji naukowej i osoby indywidualnej) oraz Pomost do nauki (dla podmiotu reprezentującej biznes i osoby indywidualnej).

Jednostki gospodarcze, naukowe oraz osoby indywidualne znacząco wyróżniające się pod kątem współpracy zostaną nagrodzone na uroczystej Gali wręczenia nagród, która odbędzie się 12 grudnia 2022 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej.Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego Jeżeli Wasza firma współpracuje skutecznie ze środowiskiem naukowym realizując wspólne projekty B+R o charakterze wdrożeniowym to ta kategoria jest dla Was. Opiszcie jakie projekty udało Wam się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Opiszcie czego projekty dotyczyły (udostępniajcie tylko te informacje, które możecie), kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Opiszcie partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.

Pomost do nauki dla osoby Jeśli jesteś odpowiedzialny w swojej firmie za współpracę ze środowiskiem naukowym, jeśli dzięki Twoim działaniom w Twojej firmie realizowane są projekty B+R o charakterze wdrożeniowym to ta kategoria jest dla Ciebie. Opiszcie jakie projekty udało się Wam wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Opisz czego projekty dotyczyły (udostępnij tylko te informacje, które możesz), kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Opisz partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest Twoja rola w danym projekcie.

Pomost do biznesu dla instytucji naukowej Jeśli Wasza instytucja (instytut badawczy, uczelnia, wydział lub inna jednostka uczelni, centrum B+R, inne) działa naukowo na rzecz przemysłu i skutecznie wdraża projekty B+R o charakterze wdrożeniowym to jest to kategoria dla Was. Opiszcie jakie projekty udało Wam się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Opiszcie czego projekty dotyczyły (udostępniajcie tylko te informacje, które możecie), kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Opiszcie partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.

Pomost do biznesu dla osoby Jeżeli jesteś pracownikiem naukowym instytucji (instytut badawczy, uczelnia, wydział lub inna jednostka uczelni, centrum B+R, inne), która działa na rzecz przemysłu i dzięki Tobie skutecznie są realizowane i wdrażane projekty B+R o charakterze wdrożeniowym to ta kategoria jest dla Ciebie. Opisz jakie projekty udało się Wam wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Opisz czego projekty dotyczyły (udostępnij tylko te informacje, które możesz), kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Opisz partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest Twoja rola w danym projekcie.


Harmonogram

19.09.2022 - 10.11.2022 Zbieranie zgłoszeń do „Pomostów Przyszłości”
01.11.2022 - 30.11.2022 Weryfikacja zgłoszeń, obrady kapituły
12.12.2022 Gala wręczenia nagród „Pomostów Przyszłości”
Pomosty Przyszłości

Kapituła

Mariusz Dąbrowski Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. dr inż. Jakub Jasiczak Prezes Zarządu Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o. Michał Marciniak Prezes Zarządu Centrum Badawczo-Rozwojowego ARH+ Dr inż. Artur Ziółkowski Wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie doradczej Design and Business Sławomir Olejnik Prezes Fundacji Polska Innowacyjna Krzysztof Maternicki Politechnika Warszawska, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii; Członek Rady Koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT)

Partnerzy

Organizator:

Technotalenty

Współorganizator:

Województwo Podlaskie

PARTNER:

PARP

Patroni honorowi:

MRiT
PARP
NCBR
Marszałek Województwa Podlaskiego Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezydent Miasta Białegostoku
Patronat UM Łomza
Izba Przemysłowo Handlowa
Podlaski Związek Pracodawców
Łomżyńska Izba Przemysłowo- Handlowa
Izba Przemysłowo- Gospodarcza
Zrzeszenie Kupców Producentów i Usługodawców w Białymstoku

Firmy założycieli:

APS
CFT
Biznes Polska
Promotech
Uplogic
VIVADE

Firmy partnerskie:

wsfiz
Politechnika Białostocka
Uniwersytet Białostocki
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
tobo
Unibep
Salag
BLC
Intratel
Merinosoft
Samasz
Bit
Witraż
Park Naukowo – Technologiczny w Ełku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
Izba Przemysłowo Handlowa
Opera i Filharmonia Podlaska
Park Naukowo Technologiczny Suwałki
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Infinity Group
Cynkomet
Biameditek
Fundusz Wschodni
PACTT

Patronaty medialne:

Radio Białystok
Białystok Online
bia24
Wrota Podlasia
TVP3
Forum Akademickie 2016


Mówią o nas


Kontakt

Fundacja Technotalenty

e-mail: fundacja@technotalenty.pl
tel. +48 732 624 779
KRS: 0000497938
REGON: 200837619
NIP: 9662091495
nr konta:
PKO BP 86 1020 1332 0000 1702 0884 3734


Rejestracja w konkursie Pomosty Przyszłości została zakończona.
Dziękujemy za Państwa zgłoszenia.