Talent poszukiwany!

Wiek:

Pochodzenie:

Cechy szczególne:

18-30 lat

Podlasie

Widoczny potencjał, pasja i determinacja w poprawianiu
świata z wykorzystaniem nowych technologii.

Na pewno Cię znajdziemy, docenimy, pomożemy się rozwinąć i zrealizować marzenia. Najlepiej jednak zgłoś się sam.
Pokaż nam swój talent i wygraj. Nagroda główna w każdej kategorii konkursu to 10 tys.
Nie pozwól żeby się zmarnował


Wyniki konkursu

Nagrody w konkursie rozdane!

Nagrody Główne

 • Nagroda Glówna w kategorii „technika”
  Petros Psyllos
  MATIA
 • Nagroda główna w kategorii „design”
  Kamil Stysiak
  Elektryczny rower customowy
 • Nagroda Główna w kategorii „wyzwanie społeczne”
  Aneta Bałdyga i Robert Bałdyga
  APISapiens

Nagrody Specjalne

 • Naroda Specjalna PFRR w kategorii „design”
  Urszula Tarasiuk
  MOBI
 • Nagroda Specjalna CDP w kategorii „wyzwanie społeczne”
  Petros Psyllos
  MATIA
 • Nagroda Specjalna WUP w kategorii „wyzwanie społeczne”
  Justyna Szczygieł
  Probabilistyczny model wspomagający wczesne diagnozowanie autyzmu
 • Nagroda Specjalna OWOP w kategorii „wyzwanie społeczne”
  Petros Psyllos
  MATIA

Nagrody Uczniowskie

 • Nagroda Specjalna Fundacji Technotalenty za najlepszy projekt uczniowski
  Szymon Zubrzycki i Marcin Nieszczerzewski, Opiekun Tomasz Deresz
  Suwałki z lotu ptaka
 • Wyróżnione projekty uczniowskie
  Łukasz Bielenia, Opiekun Maciej Dąbrowski
  Taxibus

  Michał Goworko i Piotr Arciuch, Opiekun Marek Dudzicz
  Program edukacyjny Bricked Code

Po długich obradach niezależnych Kapituł znamy już wyniki pierwszej edycji Konkursu Technotalent 2014. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Kierujemy również podziękowania w stronę Fundatorów nagród głównych oraz specjalnych, którzy wyróżnili tych młodych i zdolnych ludzi. Jednocześnie Konkurs upewnił wszystkich, jak wiele jest "Technotalentów" w województwie podlaskim. Przypominamy zatem, że Konkurs to jedynie początek oraz zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.


Finaliści konkursu

Znamy już nazwiska finalistów!

Finaliści w kategorii Technika

 • 1.MATIA

Petros Psyllos

 • 2.Photon

Marcin Joka, Krzysztof Dziemiańczuk, Michał Grześ, Michał Bogucki, Opiekun - Maciej Kopczyński

 • 3.APISapiens

Aneta Bałdyga, Robert Bałdyga

 • 4.Projekt bolidu wyścigowego klasy Formuła Student

Adam Zalewski, Mariusz Mejłun, Dawid Kościuczuk, Michał Korbut, Bartłomiej Jaworski, Łukasz Karpiel, Mateusz Kulesza, Tomasz Marcinkiewicz, Daniel Słomiński, Piotr Stankiewicz, Jakub Piotr Banasiewicz, Marcin Chorosz, Łukasz Stankiewicz, Rafał Popławski, Maciej Sidorowicz, Damian Walesieniuk, Damian Mistkowski, Maciej Patryk Nosek, Michał Karpienia, Michał Wójcik, Wojciech Lebiedziński, Marcin Morytko, Sławomir Grycuk, Patryk Rećko, Piotr Gacuta, Tomasz Gudel

 • 4.VR Experience

Marek Antoniuk, Maciej Kopczynski, Łukasz Balukin,Wojciech Bancarzewski

Finaliści w kategorii Design

 • 1.Elektryczny rower customowy

Kamil Stysiak

 • 2.MOBI

Urszula Tarasiuk

 • 3.Sala multifunkcjonalna

Agnieszka Radziszewska, Monika Malewska, Juliusz Borawski

 • 4.Centrum Kultury i Nauki PB

Agnieszka Radziszewska, Monika Malewska, Juliusz Borawski

 • 5.WakeApp

Kamil Panas, Paweł Swatek, Paweł Grześ, Mariusz Jabłoński

Finaliści w kategorii Wyzwanie społeczene

 • 1.APISapies

Aneta Bałdyga, Robert Bałdyg

 • 2.MATIA

Petros Psyllos

 • 3.Probabilistyczny model wspomagający wczesne diagnozowanie autyzmu

Justyna Szczygieł

 • 4.NaRatunek

Marek Jakimiuk

 • 4.Photon

Marcin Joka, Krzysztof Dziemiańczuk , Michał Grześ, Michał Bogucki, Opiekun - Maciej Kopczyński

Dziękujemy za udział w konkursie, do którego wpłynęły aż 142 zgłoszenia.


Po długich obradach szanownej Kapituły udało się wyłonić Finalistów w poszczególnych kategoriach: technika, design oraz wyzwanie społeczne. Twórcom finałowych projektów serdecznie gratulujemy. Do zobaczenia w etapie finałowym!


Cieszymy się wraz z przedsiębiorcami - partnerami Fundacji, że konkurs potwierdził wysoki potencjał młodych, utalentowanych Podlasian. Wszyscy uczestnicy konkursu, bez względu na wynik, mają szansę trafić do programu wsparcia regionalnych technotalentów, realizowanego przez Fundację i firmy partnerskie.


Informacje o konkursie

O Kategoriach konkursowych

 • Celem konkursu jest wsparcie rozwoju zdolnych Podlasian, którzy chcą nam zaprezentować swoje projekty w jednej z trzech kategorii: TECHNIKA, DESIGN i WYZWANIA SPOŁECZNE.
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 30 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.
 • Prace konkursowe czyli filmy i prezentacje, przeanalizuje Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni pięciu finalistów w każdej z trzech kategorii konkursowych oraz ostatecznych zwycięzców konkursu.
 • Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych Podlasian realizowanym przez fundację TECHNOTALENTY i firmy partnerskie fundacji.
 • Współorganizatorem i Fundatorem głównych nagród w Konkursie jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Regulamin konkursu >>

Interpretacja >>

Technika

pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Design

projekt nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub nowych surowców.

Wyzwanie społeczene

idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.


Harmonogram

15.09 - 12.10, godz. 24.00 przyjmowanie zgłoszeń na stronie konkursu

21.10 wybór finalistów

22.10 - 02.11 przygotowanie prezentacji finałowych

03.11 FINAŁ KONKURSU

04.11 GALA FINAŁOWA

Harmonogram technotalenty

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Nagrody

Fundatorem głównej nagrody w konkursie Technotalent 2014 jest Współorganizator Konkursu- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Nagrody główne w każdej z trzech kategorii wynoszą
10 tys. zł.


Kapituła konkursowa

O kapitule

Jurorzy w kategorii Technika

Wojciech Wróblewski
Przewodniczący Kapituły w kategorii technika
Członek Rady Fundacji Technotalenty
Dyrektor Generalny w firmie Grupa BIZNES POLSKA Sp.j


Marek Siergiej
Przewodniczący Rady Fundacji Technotalenty
Prezes Zarządu Promotech Sp. Z o. o.


Bogusław Łącki
Czlonek Rady Fundacji Technotalenty
Prezes Zarządu Automatyka-Pomiary-Starowanie SA


Antoni Stolarski
Prezes Zarządu SaMASZ Sp. z o.o.


Henryk Owsiejew
Właściciel Malow Sp. z o. o.


Michał Charkiewicz
Prezes Zarządu ChM Sp. z o. o.


Małgorzata Skibska-Zielińska
Ekspert Działu Koordynacji
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


IIzabela Banaś
Wicedyrektor Departamentu Wsparcia Działalności
Badawczo-Rozwojowej
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Jurorzy w kategorii Design

Adam Walicki
Przewodniczący Kapituły w kategorii design
Wiceprezes Zarządu Fundacji Technotalenty
Prezes Zarządu Resursa Podlaska


Andrzej Parafiniuk
Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
Konsul Honorowy Republiki Finlandii


dr inż. arch. Adam Turecki
Prodziekan ds. Promocji i Współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej


dr hab. arch. wnętrz Janina Jezierska, prof. PB
Ekspert ds. wzornictwa


mgr. inż. arch. Jerzy Tokajuk
Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Białymstoku


Kinga Lesisz
Prezes Kinga Sp. z o. o.


Jarosław Antychowicz
Prezes Zarządu Infinity Group Sp. z o. o.


Małgorzata Niedzielko
Kierownik artystyczny Liceum Plastycznego w Supraślu

Jurorzy w kategorii Wyzwanie społeczene

Katarzyna Łotowska
Przewodnicząca Kapituły w kategorii wyzwanie społeczne
Prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku


Daniel Górski
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Krzysztof Żelazowski
Członek Rady Fundacji Technotalenty
Prezes Zarządu CFT Polska Sp. z o. o


dr Katarzyna Sztop-Rutkowska
Prezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab"


prof. nz dr hab. Joanna Moczydłowska
Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu - Uczelnia Łazarskiego
Wykładowca na studiach MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN


Janina Mironowicz
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku


Wiesława Ćwiklińska
Wicekurator Oświaty w Białymstoku


Kamila Łapińska
Prezes Zarządu Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o.o.

Przedstawiamy Wam Kapituły konkursowe w trzech kategoriach: technika, design, wyzwanie społeczne, których Przewodniczącą jest::


dr Jolanta Koszelew
Prezes Fundacji Technotalenty
Broker technologii ICT i na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej


Członkowie kapituł to przedstawiciele instytucji, firm, organizacji, niewątpliwi eksperci w swoich dziedzinach.
To właśnie te osoby oceniały Wasze projekty i w efekcie obrad wybrały TOP 10 w każdej kategorii. Co więcej, 3 listopada Finaliści będą mieli możliwość zaprezentować przed tym gronem ekspertów swój projekt, pokazać swój „technotalent” i przekonać, że to właśnie ich praca zasługuje na nagrodę główną w kategorii.


Partnerzy

Organizator:

Technotalenty

Współorganizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Patroni:

Ministerstwo Gospodarki
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
PARP
PFRR

Partnerzy:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
OWOP
Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Unia Europejska

Firmy założycieli:

APS
Promotech
VIVADE
Biznes Polska
CFT

Firmy partnerskie:

Inifinty Group
Unibep
Samasz
SMP
T-Matic Computer Plus
Transition Technologies
Kinga
QBurst
Salag
BLC
CDP

Patronaty medialne:

Białystok Online
Radio Akadera
TV Białystok

Konkurs wspierają:

TechKlub
Federacja Organizacji Pozarządowych
EastCamp
Geek Girls Carrots

Kontakt

www.technotalenty.pl
e-mail: fundacja@technotalenty.pl
tel. +48 732 624 779

adres:
ul. Adama Mickiewicza 95 F,
15-257 Białystok

KRS: 0000497938
REGON: 200837619
NIP: 9662091495
nr konta:
PKO BP 86 1020 1332 0000 1702 0884 3734